Archiwa tagu: jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i kto powinien go płacić?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i czy w ogóle można go zmniejszyć, jeśli posiadamy grunty i prowadzimy działalność gospodarczą? Polski system podatkowy dopuszcza taka możliwość. Przypomnijmy jednak, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i kto powinien go płacić?

Podatek od nieruchomości – grunty związane z działalnością gospodarczą

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – grunty związane z działalnością gospodarczą

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Kto go płaci?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i czy w ogóle można go zmniejszyć, jeśli posiadamy grunty i prowadzimy działalność gospodarczą? Polskie system podatkowy dopuszcza taka możliwość. Przypomnijmy jednak, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Kto go płaci?

Ewidencja podatkowa – jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych obliguje organy podatkowe do prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym – dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach. Czytaj dalej Ewidencja podatkowa – jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – kto jest podatnikiem?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i czy w ogóle można go zmniejszyć, jeśli posiadamy grunty i prowadzimy działalność gospodarczą? Polskie system podatkowy dopuszcza taka możliwość. Przypomnijmy jednak, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – kto jest podatnikiem?

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – grunty pod sieciami

O ile opodatkowanie gruntów pod sieciami technicznymi jest stosunkowo proste, o tyle znacznie więcej problemów przysparza podatnikom opodatkowanie gruntów nad sieciami (kiedy np. rurociąg biegnie pod powierzchnią gruntu).

IMG_5557Podatnikiem w takiej sytuacji jest zawsze właściciel gruntu. Takie umiejscowienie sieci technicznej powoduje, że właściciel sieci nie jest posiadaczem gruntu (chyba że np. dzierżawi część gruntu, pod którym sieć przebiega). Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – grunty pod sieciami

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przesłanki techniczne

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła  znowelizowana Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która wniosła istotne zmiany dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie zagadnienia: jak zmniejszyć podatek od nieruchomości?

Przede wszystkim zupełnej zmianie ulega art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, który w dotychczasowym brzmieniu dotyczył wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy (tzn. związanych z działalnością gospodarczą) takich budynków, budowli, a nawet gruntów, które ze względów technicznych nie mogły być wykorzystywane ani teraz, ani w przyszłości w prowadzonej działalności. Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przesłanki techniczne

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – powierzchnia użytkowa

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Jedną z metod optymalizacji podatków lokalnych może być zweryfikowanie, czy zadeklarowana przez nas wielkość powierzchni użytkowej budynków jest prawidłowa.

Definicje powierzchni użytkowej są różne ze względu na ich wykorzystanie oraz regulacje, jakim podlegają. Znajdziemy je w:

  • Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ustawie o podatku od spadków i darowizn
  • Ustawie o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  • Polskich Normach
  • Standardach międzynarodowych.

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości?

10455209_blog

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? To pytanie dręczy niejednego przedsiębiorcę… Wielu z nich jest na stanowisku, że skoro urząd zaakceptował złożoną przeze mnie deklarację, to znaczy, że prawidłowo opodatkowałem grunty i budynki lub budowle – co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Pamiętajmy, że to przedsiębiorca deklaruje podatek: jeśli zadeklaruje go w zawyżonej wartości, urząd będzie czerpał z tego pożytki, ale z drugiej strony urząd nie ma obowiązku znać dokładnego stanu faktycznego Waszych nieruchomości.

Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak opodatkować grunty zajęte na sieci techniczne. Bardzo często mamy działkę, przez którą przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna (pod gruntem) czy sieć elektryczna (nad gruntem). Czy i jak zmniejszyć podatek od nieruchomości w tym przypadku? Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości?