Ewidencja podatkowa – jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych obliguje organy podatkowe do prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym – dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym oraz danych zawartych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach.

12756365_blog_55Jak ewidencja podatkowa może wpływać na zmniejszenie podatku od nieruchomości? W bardzo prosty sposób: otóż rejestry, jakie prowadzą organy podatkowe, w głównej mierze wynikają ze złożonych przez podatnika będącego osobą prawną deklaracji (osoby fizyczne składają informację) podatkowych. Dlatego też jeśli podatnik błędnie wykaże powierzchnię użytkową budynków lub powierzchnię gruntów albo też wartość budowli, zniekształcone zostanie zobowiązanie podatkowe. Jednym ze sposobów optymalizacji podatku od nieruchomości może być zatem upewnienie się, ze wykazane przez podatnika dane w złożonych deklaracjach są zgodne ze stanem faktycznym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.