Opodatkowanie budowli

transformer cabinetBudowle zostały zdefiniowane w ustawie o podatkach lokalnych jako obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, które nie są budynkiem ani obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Definicja długa, w dodatku skomplikowana poprzez zastosowanie specjalistycznego słownictwa: obiekt budowlany, obiekt małej architektury, urządzenia budowlane… Aby prawidłowo opodatkować budowlę, trzeba być nie lada znawcą prawa budowlanego. A w naszej firmie raczej podatkami zajmują się osoby z księgowości…

Stawka podatku od nieruchomości w przypadku budowli wynosi 2% od ich wartości początkowej, tzn. od wartości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowe, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.


W praktyce określenie podatku od budowli wygląda tak, że podstawą jest rejestr środków trwałych, który zawiera grupę budowli. Nie każda jednak budowla, która w ewidencji jest określona tym mianem, musi być opodatkowana jako budowla (może np. stanowić obiekt małej architektury lub budynek – albo w ogóle nie klasyfikować się jako budowla w przepisach prawa budowlanego).


Załóżmy, że Spółka Y w swojej ewidencji środków trwałych posiada grupę budowli o łącznej wartości początkowej również 3 mln zł – od tej wartości również deklaruje podatek od nieruchomości. Jednakże stan faktyczny jest taki, że budowla o wartości 500 tys. zł stanowi przesłanki uznania jej za budynek o powierzchni całkowitej 20 m2. Ponadto środki trwałe o wartości 80 tys. zł stanowią obiekty małej architektury, a kilka środków trwałych o łącznej wartości 120 tys. zł nie jest w ogóle obiektem budowlanym.

Sytuacja zatem wygląda następująco:

Spółka Y płaci podatek od nieruchomości za budowle w wysokości 60.000 zł w skali roku.

Zgodnie ze stanem faktycznym Spółka powinna płacić:

  • podatek od budowli w wysokości 46.000 zł w skali roku (tj. 2% od wartości 3.000.000 – 500.000 – 80.000 – 120.000 = 2.300.000)
  • podatek od budynków (przy założeniu, że stawka jest równa średnio 20 zł/m2) = 400 zł w skali roku

co w sumie daje kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 46.400 zł w skali roku.

A więc w ciągu jednego roku Spółka nadpłaca podatek od nieruchomości w wysokości 13.600 zł. Być może w skali jednego roku nie jest to znacząca kwota, jeśli jednak uwzględnimy fakt, że Spółka może dokonać korekty podatku przez okres 5 lat wstecz, to wówczas zmniejszenie zobowiązania podatkowego jest już równe 81.600 zł.

Zastanów się na płaconym przez Ciebie podatkiem od nieruchomości? Czy jesteś pewien, że deklarujesz go w odpowiedniej wysokości?

Jeśli nie masz tej pewności, skorzystaj z pomocy zespołu specjalistów zajmujących się tego typu postępowaniami (FY AUDIT). Posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie!

Strona poświęcona optymalizacji, zmniejszeniu i odzyskaniu podatku od nieruchomości. Polecamy artykuły, jak zmniejszyć i odzyskać podatek od nieruchomości.