Strona główna


Podatek od nieruchomości
jest jedną z danin publicznych, zaliczanych do podatków i opłat lokalnych. Poborcą podatku od nieruchomości jest urząd miasta lub urząd gminy (według właściwości położenia przedmiotu opodatkowania).

Zagadnienie podatku od nieruchomości zostało uregulowano Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31).

Architect developer point at construction siteWysokość stawek podatku od nieruchomości jest ustalana przez Radę Miasta lub odpowiednio Radę Gminy, przy czym ustawa określa ich maksymalne granice, w zależności od przedmiotu opodatkowania.

Podatek od nieruchomości jest istotnym kosztem w wielu firmach, szczególnie tych, które zajmują się budownictwem (deweloperzy) i w których grunty, budynki lub budowle mają istotną wartość.


Jednakże nie zawsze musi tak być, ponieważ istnieją pewne przesłanki, które pozwalają również przedsiębiorcom (firmom) zamiast podatku od nieruchomości płacić podatek rolny lub leśny, albo też wyłączają go w ogóle z opodatkowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma kluczowymi hasłami związanymi z podatkiem od nieruchomości.

Być może to właśnie Twoja firma nadpłaca podatek od nieruchomości, a Ty nawet o tym nie wiesz!

Strona poświęcona optymalizacji, zmniejszeniu i odzyskaniu podatku od nieruchomości. Polecamy artykuły, jak zmniejszyć i odzyskać podatek od nieruchomości.