Archiwa tagu: podatek od nieruchomości jak zmniejszyć

Podatek od nieruchomości – grunty związane z działalnością gospodarczą

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – grunty związane z działalnością gospodarczą

Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć?

Niemal każdy przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek podatkowy z tytułu posiadanych nieruchomości, dąży do uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć?”. Istnieje kilka sposobów na optymalizację tego zobowiązania.

Jednym z nich może być analiza złożonych do urzędu deklaracji podatkowych pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym. Niby rzecz oczywista, bo przecież każda deklaracja jest sporządzana przez osoby mające wgląd do odpowiednich dokumentów, jest sprawdzana pod kątem rachunkowym, więc czy może być mowa o pomyłce? Co do zasady jej wypełnienie nie jest aż tak skomplikowane. Wystarczy wpisać odpowiednią podstawę opodatkowania, stawkę podatku oraz wyliczyć zobowiązanie podatkowe. Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć?