Archiwa tagu: jak zmniejszyć podatek od nieruchomości

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – ustalenie powierzchni

Podstawę opodatkowania dla budynków oraz ich części stanowi powierzchnia użytkowa, którą mierzymy w m2. Pod pojęciem powierzchni użytkowej rozumieć należy powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe.

Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – ustalenie powierzchni

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości -zwolnienia

Na pytanie „jak zmniejszyć podatek od nieruchomości” z zasady pada odpowiedź – „to zależy od zwolnień podatkowych”. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z podatku od nieruchomości m. in.:

  1. budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

Czytaj dalej Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości -zwolnienia