Zmniejszenie podatku od nieruchomości – właściwość organu

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a więc również w sprawach zmniejszenia podatku od nieruchomości, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

A zatem organem pierwszej instancji jest wójt lub odpowiednio – w zależności od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego – burmistrz lub prezydent miasta. Organem odwoławczym natomiast we wszelkich sprawach związanych ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości jest SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze).

2371458_blog_68Jeszcze przed nowelizacją przepisów, to jest przed rokiem 2003, sytuacja właściwości organu nie była tak jasna i przejrzysta. Wówczas była bowiem mowa nie o wójcie, ale o przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Rodziło to dziwne sytuacje, w których przyczyną sporu było ustalenie, czy decyzja wydana przez wójta, jest prawomocna, czy też nie jest on organem decydującym w sprawach podatków lokalnych.

Niejednokrotnie jednostki samorządu terytorialnego zmieniały po prostu pieczęcie, na których zamiast słowa „wójt” widniało „przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego”. Był to oczywiście czysty absurd i dobrze się stało, że nowelizacja ustawy ujednoliciła właściwość organu podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.