Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości – przebudowa budowli

Rozważaliśmy ostatnio, w jaki sposób przebudowa budynku może wpłynąć na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Dzisiaj zastanowimy się, czy przebudowa budowli może mieć skutki podatkowe. Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości, kiedy wykonujemy przebudowę budowli?

21216611_blogPodstawę opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych (tzw. wartość początkowa), stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych, podstawę opodatkowania stanowi wartość początkowa z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podstawą opodatkowania może być również określona przez podatnika wartość rynkowa budowli – ale tylko i wyłącznie w przypadku,  którym od środka trwałego nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku z kolei, kiedy budowla jest przedmiotem umowy leasingu, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasingobiorca), w przypadku jej przejęcia przez właściciela do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.

O ile w przypadku budynków możliwa jest zatem zmiana podstawy opodatkowania, o tyle już przepisy w zakresie wartości budowli nie dają możliwości Podatnikowi na zmniejszenie podatku od nieruchomości. Jest to możliwe tylko w jednym przypadku, a mianowicie kiedy nastąpi wskutek prac przeklasyfikowanie budowli na inny obiekt budowlany (np. budynek).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.