Zmniejszenie podatku od nieruchomości w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. w związku z nowelizacją Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmianie ulega art. 2 w następujący sposób:

  • ust. 2 – Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

przyjmuje brzmienie:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

natomiast

  • ust. 3 – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

przyjmuje brzmienie:

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych

Przypomnijmy, że art. 2 dotyczy wyłączeń z opodatkowania (wyłączenia nie niosą za sobą obowiązku składania deklaracji w przeciwieństwie do zwolnień). Zmiana w ust. 5 jest zmianą o charakterze dostosowawczym, ponieważ tzw. „LZ-ty” zostały włączone do kategorii użytków rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.