Archiwa tagu: podatek od nieruchomości jak zmnieejszyć

Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć : zmiany w powierzchni użytkowej

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatkach i opłatach zmieniły się zasady opodatkowania części wspólnych w przypadku wyodrębnionych lokali.

Podatek od nieruchomości jak zmniejszyć

Wcześniejsze brzmienie przepisu:

„Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku”

zastąpiono nowym: Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć : zmiany w powierzchni użytkowej