Podatek od nieruchomości – jak zmniejszyć : zmiany w powierzchni użytkowej

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatkach i opłatach zmieniły się zasady opodatkowania części wspólnych w przypadku wyodrębnionych lokali.

Podatek od nieruchomości jak zmniejszyć

Wcześniejsze brzmienie przepisu:

„Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku”

zastąpiono nowym:

„Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.”

Co to oznacza dla podatników? Tyle, że tak samo będzie się liczyło udział w częściach wspólnych na potrzeby podatku od nieruchomości, jak i ustawy o własności lokali.

Podatnicy będący osobami fizycznymi mają obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, na podstawie których w drodze decyzji organ podatkowy (urząd miasta lub urząd gminy) wymierza wysokość podatku na dany rok. Podatek ten jest płatny w czterech ratach, tj. do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Oznacza to, że w dniu dzisiejszym przypada płatność pierwszej raty. Upewnijmy się zatem, iż podana przez nas powierzchnia użytkowa lub powierzchnia gruntów odpowiada nowym wytycznym. Jeśli tak nie jest – zgłośmy to niezwłocznie do urzędu. W takim przypadku urząd wystawi decyzję podatkową i o ile uiścimy podatek w ciągu 14 dni od jej otrzymania, unikniemy płacenia odsetek od zaległości podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.