Archiwa tagu: optymalizacja podatek od nieruchomości

Optymalizacja – podatek od nieruchomości – budowle

Aby zrozumieć proces optymalizacji podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania budowli, kluczowym jest zrozumienie, w jaki sposób naliczany jest tenże podatek. Kształtują go bowiem dwie zmienne: podstawa opodatkowania oraz stawka podatku.

optymalizacja podatek od nieruchomości

Budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości to budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, czyli budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy (lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). Przykładowymi obiektami spełniającymi warunki uznania je za budowle są parkingi, drogi, ogrodzenia, wiaty, banery reklamowe, sieci techniczne. Czytaj dalej Optymalizacja – podatek od nieruchomości – budowle

Optymalizacja podatek od nieruchomości – zmiany w 2016 r.

Od 1 stycznia zmianie ulegają zasady dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiany tę obejmą m. in. art. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w następujący sposób:

  • ust. 1

„3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie
jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 4) działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2;” Czytaj dalej Optymalizacja podatek od nieruchomości – zmiany w 2016 r.