Optymalizacja – podatek od nieruchomości – budowle

Aby zrozumieć proces optymalizacji podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania budowli, kluczowym jest zrozumienie, w jaki sposób naliczany jest tenże podatek. Kształtują go bowiem dwie zmienne: podstawa opodatkowania oraz stawka podatku.

optymalizacja podatek od nieruchomości

Budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości to budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, czyli budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy (lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). Przykładowymi obiektami spełniającymi warunki uznania je za budowle są parkingi, drogi, ogrodzenia, wiaty, banery reklamowe, sieci techniczne.

grafika nr 17Budowle, które pozostają w rękach osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (czyli przeciętnego Kowalskiego) nie podlegają podatkowi od nieruchomości.

Podstawę opodatkowania budowli stanowi ich wartość początkową, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne (ale niepomniejszona o te odpisy, wartość brutto), ustalona na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. A co z budowlami, których nie ma w ewidencji środków trwałych? Ustawodawca przewidział tę okoliczność, wskazując jednoznacznie, że wówczas podstawę stanowi wartość rynkowa takiej budowli.

Zatem opodatkowane są nie tylko budowle, od których dokonujemy odpisów amortyzacyjnych (widniejące w rejestrze środków trwałych), ale również budowle, od których odpisów takich (z różnych powodów) nie dokonujemy. Warunkiem opodatkowania jest pozostawanie w posiadaniu przedsiębiorcy.

W przypadku budowli, które zostały całkowicie zamortyzowane, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość początkowa z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu aktualizującego.

Stawka podatku od budowli wynosi 2% w skali roku. Rada Gminy może – w drodze uchwały – zmienić tę stawkę (np. różnicując ze względu na rodzaj prowadzonej działalności), jednakże 2% stanowi granicę górną. Czy jest to dużo – trudno odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie. Jeśli założymy, ze wartość naszego parkingu wynosi 850 tys. zł, to w skali roku musimy odprowadzić podatek w wysokości 17 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.