Przebudowa budynku a zmniejszenie podatku od nieruchomości

Czy przebudowa już istniejącego budynku może wpłynąć na zmniejszenie podatku od nieruchomości? A jeśli tak, to od jakiego momentu podatnik powinien zmniejszony podatek płacić?

Office BuildingZmniejszenie podatku od nieruchomości wskutek przebudowy już istniejącego budynku będzie możliwe tylko wówczas, gdy w efekcie prac zmniejszeniu ulegnie podstawa opodatkowania (stawka podatku jest niezależna od podatnika). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje podstawę opodatkowania budynków jako powierzchnię użytkową, a więc powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również podziemne garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Zatem jeśli wskutek przebudowy już istniejącego budynku zmniejszeniu ulegnie jego powierzchnia użytkowa, możemy mówić, że nastąpiło równocześnie zmniejszenie podatku od nieruchomości. Będzie ono miało miejsce od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności zmniejszające podstawę opodatkowania. Załóżmy, że przebudowa naszego obiektu zakończyła się w maju, wówczas mniejszą powierzchnię podatnik deklaruje już od miesiąca czerwca.

Pamiętajmy przy tym o zasadzie, zgodnie z którą powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%. Jeśli natomiast wysokość ta jest niższa od 1,40 m, wówczas powierzchnię taką się pomija.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.