Podatek od nieruchomości – grunty opodatkowane

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Wyjątkiem są   budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami, a także grunty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych (do 31 grudnia 2015) lub jest objęty pozwoleniem na rozbiórkę (od 1 stycznia 2016). Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – grunty opodatkowane