Zmniejszenie podatku od nieruchomości – co oznacza „nieruchomość”?

Pojęcie nieruchomości uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyróżniamy zatem trzy rodzaje nieruchomości: Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – co oznacza „nieruchomość”?

Zmniejszenie podatku od nieruchomości – kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy

Aby całościowo przeanalizować zagadnienie „zmniejszenie podatku od nieruchomości” niezbędne jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie „kiedy tak właściwie powstaje zobowiązanie w podatku od nieruchomości”? Jest to o tyle ważne, że moment ten jest inny dla gruntów, a inny dla budynków i budowli i w tym drugim przypadku jest pewnym sposobem na zmniejszenie podatku od nieruchomości.

Z zasady obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (czyli np. zakup gruntu). Czytaj dalej Zmniejszenie podatku od nieruchomości – kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy