Archiwa tagu: podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – grunty opodatkowane

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Wyjątkiem są   budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami, a także grunty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych (do 31 grudnia 2015) lub jest objęty pozwoleniem na rozbiórkę (od 1 stycznia 2016). Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – grunty opodatkowane

Podatek od nieruchomości – zwolnienie gruntów pod wodami

Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulega podatek od nieruchomości (zapis art. 7 ust. 1 pkt. 8a), dotyczący zwolnienia będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Nowa regulacja zmieniać będzie bowiem grunty będące własnością skarbu państwa:

  • pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
  • zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne – ale z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż urzędy morskie, regionalne zarządy gospodarki wodnej lub parki narodowe.

Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – zwolnienie gruntów pod wodami

Podatek od nieruchomości – względy techniczne

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi znowelizowana Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która wnosi istotne zmiany dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości.

Przede wszystkim zupełnej zmianie ulega art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy, który w dotychczasowym brzmieniu dotyczył wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy (tzn. związanych z działalnością gospodarczą) takich budynków, budowli, a nawet gruntów, które ze względów technicznych nie mogły być wykorzystywane ani teraz, ani w przyszłości w prowadzonej działalności. Czytaj dalej Podatek od nieruchomości – względy techniczne