Opłata targowa

Od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa, pobierana za sprzedaż dokonywaną na targowiskach, zmieniła charakter z obligatoryjnej na fakultatywną. Oznacza to, że jeśli Rada gminy nie podejmie właściwiej uchwały, opłata taka nie będzie pobierania na terenie całej gminy.

Jeśli jednak Rada gminy podjęła uchwałę o obowiązywaniu opłaty targowej, wówczas jest ona pobierana zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach – z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach.

Targowiskiem nie jest (jak często powszechnie uważają podatnicy) jedynie obszar wyznaczonego targowiska miejskiego, ale obejmuje ono swym zasięgiem wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi śwoadczone przez prowwadzącego targowisko (opłatę targową pobiera inkasent, nie jest wliczona np. w czynsz).

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,

Jeśli chcesz się upewnić, czy powinieneś uiszczać opłatę targową, skontaktuj się z nami.

Nasze doświadczenie pokazuje, że opłata ta nie zawsze pobierana jest słusznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.