Doświadczenie

Z sukcesem zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty związane z odzyskaniem nadpłaty w podatkach lokalnych:

Klient A:

Jedna z firm deweloperskich, przekonana, iż posiadane grunty o powierzchni ok. 67,5 ha są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, odprowadzała za nie podatek od nieruchomości. W ciągu 6 lat Spółka zapłaciła podatek w wysokości 2,3 mln zł, natomiast podatek należny (zobowiązanie podatkowe) było określone na kwotę 2,6 mln zł.

Pomogliśmy tej firmie odzyskać nadpłatę w podatku od nieruchomości w wysokości 2,3 mln zł – pieniądze wpłynęły do spółki już po 3 miesiącach od początku postępowania.

Zobowiązanie w podatku od nieruchomości w kwocie 2,6 mln zł zmniejszyliśmy do kwoty ok. 40 tys. zł tytułem należnego podatku rolnego i leśnego.


Klient B:

Pewna firma produkcyjna posiadała w swojej ewidencji m. in. budowle, których wartość początkowa sięgała ok. 63 mln zł. Firma ta odprowadzała od nich podatek od nieruchomości.

Błędne zdefiniowanie budowli spowodowało, że powstała nadpłata w tymże podatku w wysokości ok. 195 tys. zł. Odzyskaliśmy te pieniądze dla Klienta w krótkim czasie, choć początkowo postępowanie wydawało się trudne, a nawet niemożliwe. Jednakże sprawne poruszanie się po przepisach oraz dodatkowe wyjaśnienia przyczyniły się do tego, że postępowanie zakończyło się sukcesem.


Klient C:

Firma o specyfice produkcyjnej jest właścicielem gruntów o powierzchni 12 ha. Oczywiście, spółka od całości posiadanych gruntów odprowadzała podatek od nieruchomości – kwalifikując je wszystkie jako związane z działalnością gospodarczą.

Udowodniliśmy, że Spółka powinna płacić podatek od nieruchomości od gruntów o powierzchni 8,2 ha, ponieważ pozostała część, tj. ok. 3,8 ha nie spełnia przesłanek do objęcia jej wskazaną daniną. Obniżyliśmy jej zobowiązanie w podatkach lokalnych z kwoty 4,1 mln zł do 3,9 mln zł, czyli o blisko 150 tys. zł, a ponieważ wykazaliśmy, że pozostała część gruntów podlegała zwolnieniu z pozostałych podatków lokalnych, nie powstało żadne inne zobowiązanie.


To tylko wybrane przykłady prowadzonych przez nas postępowań. Zdobyte doświadczenie pozwala nam bezproblemowo poruszać się w zagadnieniach związanych z podatkami lokalnymi.

Wiemy, jak postępować, aby maksymalnie skrócić czas procedury odzyskania nadpłaty – po to, aby nasi Klienci odzyskali pieniądze w najkrótszym możliwym czasie. Wiemy też, jakie dokumenty powinny być przedstawione wraz z wnioskiem, aby nie było konieczności wielokrotnego składania dodatkowych wyjaśnień.


Przykładowi Klienci, którym pomogliśmy odzyskać nadpłaty w podatku od nieruchomości:

bcb

  logo_AIG                logo-neinver

 logo_atlasestates            logo_przemysłówkam1

logo_panattoni

logo_iglotex          logo_dovista

logo_htep

logo_sunreefyachts

Strona poświęcona optymalizacji, zmniejszeniu i odzyskaniu podatku od nieruchomości. Polecamy artykuły, jak zmniejszyć i odzyskać podatek od nieruchomości.